Hypnoterapi

Der er forskel på hypnose og hypnoterapi. Hypnose er en afslappet tilstand, hvor underbevidstheden er åben og tilgængelig. Her kan man "fodre" underbevistheden med positive forslag, som kan være yderst effektivt. Hypnoterapi er hypnose, hvor man finder årsagen til ens problemstilling, laver terapi på det som kommer - og det gør at man pr. automatik tænker, handler og føler anderledes bagefter - netop fordi, det med terapien er blevet forløst.

Jeg arbejder med hypnoterapi.
Hypnoterapi er en hypnose-trance, hvor klienten bliver bragt i trance og der derfor er mulighed for at arbejde med det ubeviste sind. Det ubeviste sind, husker ALT i hele dit liv, hvilket gør det muligt at behandle eventuelle traumer eller ikke hensigtmæssige følelser.

Det kan også være rygestop, spise sundt, neglebidning eller lignende der ønskes en behandling for. Dette foregår ved at du og jeg under trancen, finder frem til starttidspunktet af traumet/følelsen. Derefter hjælper vi hinanden i fællesskab, det indre barn til at føle sig tryg i situationen og siden får de negative følelser ud af kroppen.

For forståelsens skyld, sammenligner jeg gerne den/de negative følelse, som i de fleste tilfælde er udsprunget et sted i barndommen, med en kartoffel som plantes i jorden. Ligesom kartoflen sætter nye kartofler, sætter en negativ følelse også nye spor op gennem livet. Hvis jeg som terapeut fjerner kartoflen, uden at sikre mig de nye kartofler, så kan de gro videre. Hvorimod hvis jeg som terapeut fjerner kartoflen og de nye kartofler, så er der ikke mere at gro videre af. Det er i bund og grund det som hypnoterapi handler om, altså at få belyst og bearbejdet de negative følelser. 

For at få det bedste udbytte er 3 sessioner et minimum med mindst 1 uges mellemrum og gerne 14 dage optimalt, og der forudbetales for dem alle samlet. Der kan blive tale om at der skal nogle flere sessioner til. Første session laver jeg både en lille hypnoterapi, for at du kan prøve hvad det vil sige at være i hypnose. Og bagefter begynder vi at arbejde med det som er årsagen til at du er kommet. 
Forudbetalingen skyldes at jeg vil sikre mig at du kommer de gange det er nødvendigt, og ikke stopper undervejs. Hvis du stopper undervejs, fordi du føler du har det godt nu, kan du nemmere få et tilbagefald fordi behandlingen ikke endeligt, og det vil jeg ikke lægge navn til. 

Nogle af de spørgsmål som ofte stilles er:

Kan jeg hypnotiseres? Hvor mange behandlinger skal jeg have?

Det afhænger af personen selv og det problem du vil have hjælp til. Nogle mennesker skaber store forandringer ved 1-5 behandlinger, og andre har brug for flere, da forandringerne kun sker i dit eget tempo.

Ingen kan hypnotiseres mod deres vilje. Det er vigtigt, at du har lyst til at lave forandring for dig selv. 

Du er velkommen til at læse mere på "Klienters udtalelse"